Life-long Learner

Mới đăng ký Masterclass, được inspired từ câu này: “Hi my name is NguyenChiHung, I am a life-long learner, and I am passionately curious about a variety of subjects.” Nên mình tạo cái mục này để take note/review những gì tớ đã được học, có thể là khoá học, sách vở, anything…
Thanks for visiting.