Month: February 2021

Khởi nghiệp, quản trị, marketing,..., Lượm, Đối nhân xử thế

Ví von một cách hình tượng thì cũng giống như đứa trẻ ở thời kì mẫu giáo có thể thích làm gì cũng được, nhưng bước vào lớp 1 phải tuân theo những quy định và nguyên tắc mới có thể trưởng thành.

Tất cả sự ẩu thả, dễ dãi, yếu đuối và ù lì ngày hôm nay của em (Lúc em đang đi làm thuê) sẽ chính

Đọc thêm