Lượm, Đối nhân xử thế

Nghĩ nhiều làm gì?

Thinking about the future

Nhân tiện đang đọc cuốn “The Organized Mind” khá hay, đọc đúng luôn bài này (Thinking Too Much Makes You Miss The World Around You) nên note lại khỏi quên.

One simple experiment tasked participants with remembering a number. Half were given a two-digit number, the other half a seven-digit number. Then they were asked word-association questions. Those remembering the short number came up with more creative responses. Bar gives the example of “cloud” as a response to “white.” Those struggling to hold a seven-digit number in their head came up with “the most statistically common responses.” “Black” for “white,” for example.CHARLIE SORREL

Trong cuốn sách, tác giả cũng nói khả năng xử lý dữ liệu của ý thức (băng thông) con người chỉ ở mức 120 bits/giây. Để dễ so sánh, một người đang nói chuyện với mình sẽ tốn của mình mất 60 bits/giây. Do vậy mình chỉ có thể tối đa nói chuyện với hai người cùng một lúc, nếu ba người cùng nói một lúc là mình sẽ loạn là chắc.

Quay trở lại bài viết cũng như cuốn sách, cách dễ nhất để cảm nhận cuộc sống nhiều hơn là bớt cảm nhận đi (:D). Nói cách khác, cảm nhận từng thứ một, sẽ tốt hơn là cố gắng cảm nhận/suy nghĩ về quá nhiều thứ một lúc.

Source: https://longlaclu.com/2016/08/nghi-nhieu-lam-gi/