Random Thought

Note nhanh một vài bài học 12.2.2022

– Người biết thì nhiều, người giỏi thì ít, nhưng người vừa giỏi & vừa thể hiện được là mình có năng lực còn hiếm hơn nữa.

– Đừng để thành công mới đi chia sẻ. Mà đi chia sẻ thì sẽ đến gần thành công hơn một chút.

– Chủ động tìm kiếm cơ hội, đừng vội phán xét hay đánh giá một cách phiến diện, hãy tìm xem lý do tại sao cơ hội này xuất hiện với mình.

– Không nuối tiếc điều gì trong quá khứ. Nó tốt nhất nên xảy ra theo cách nó đã xảy ra để có được hiện tại. Quan trọng là rút ra bài học gì để áp dụng cho tương lai hay là để nó trôi đi trôi đi lãng phí.

– Học cách đặt câu hỏi đúng & tự tìm câu trả lời.

– Đừng để suy nghĩ chỉ mãi ở trong đầu. Một mẩu bút chì cùn còn hơn vạn trí nhớ tốt. Viết nó ra sẽ thấy nó phức tạp hơn khi mình nghĩ nhiều.

– Zoom in để nhìn cụ thể vào chi tiết, lâu lâu zoom out để thấy bứt tranh toàn cảnh. (Devils in details)- Networking ít lại nhưng thật sự chất lượng hơn.

– Liên tục học hỏi, update để ít nhất từ không biết là mình không biết -> biết là mình không biết.