Uncategorized

New year, Chí Hùng!

Năm mới chúc bản thân một better version hoàn thiện hơn, quyết liệt hơn, kỉ luật hơn. Có nhiều trải nghiệm mới thú vị, nhiều bài học đáng giá và nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Chúc cả CreF năm nay sớm đạt mục tiêu và bước thêm được một bước từ 0 lên 1 trên con đường phát triển của mình nhé.

2022, Game on…