Growth Hacking

Mindmap cuốn Growth Mastermind của A1digihub

Đợt đi quân sự vừa rồi có thời gian đọc lại cuốn “Growth Mastermind – Đúc kết bài học Tăng trưởng dành cho các DN vừa và nhỏ” của anh Lê Anh Tuấn viết trong group Growth Mastermind.

Hôm nay về rồi, đọc lại & tổng hợp thành cái mindmap cho trực quan hơn. Nhân tiện thì share lên cái blog cho mọi người ai quan tâm thì có thể đọc. Nếu cảm thấy hữu ích, có giá trị thì hãy gửi lời cám ơn đến anh Tuấn nhé.

À, mình tranh thủ thời gian ngồi làm nên nếu có chỗ nào thiếu sót thì mong được bỏ qua.

Link mindmap: https://www.xmind.net/m/ZH2a2D/

Link sách: https://drive.google.com/file/d/1wVkzDePdyVHG8g0u3Ri6zXKmxYfE8KZZ